Dalintis: Facebook

Naujienos

09-01-13 22:51 Paskelbta: 11 m.

Dr. Laimos Andrikienės kalba iškilmingame Seimo posėdyje Laisvės gynėjų dienai atminti

Gairė: Darbas Lietuvoje, Aktuali, Video

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatės – Nepriklausomybės Akto signatarės, Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės kalba Lietuvos Respublikos Seimo 2009 m. sausio 13 d. iškilmingame posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai paminėti.

Sausio 13-sios minėjimas.

Sausio 13-sios minėjimas.

Sausio 13-sios minėjimas.

Sausio 13-sios minėjimas.

Flash is required!

Vilnius, 2009 m. sausio 13 d.

Gerbiamieji susirinkusieji,
Ponios ir ponai,
Visi, matantys mus savo televizorių ekranuose, girdintys per Lietuvos radiją!
Pagal protokolą pirmiausiai turėčiau tarti: Ekscelencija Prezidente, ekscelencijos ir t.t. Atleiskite, bet šiandien pirmiausiai kreipsiuosi į kitus žmones, mūsų Laisvės gynėjų – Virginijaus Druskio, Apolinaro Povilaičio, Dariaus Gerbutavičiaus, Rimanto Juknevičiaus, Algimanto Petro Kavoliuko, Rolando Jankausko, Loretos Asanavičiūtės, kitų Sausio 13-ąją žuvusiųjų, taip pat savanorio Artūro Sakalausko mamas, žmonas, vaikus, tėvelius.

Žemai lenkiu galvą prie Jus. Šiandien mes, visa Lietuva, dar kartą su didžiausia pagarba ir dėkingumu prisimename Jūsų mylimuosius, jų drąsą, meilę Tėvynei, jų auką. Jie visi - Lietuvos didvyriai, bet nenorėčiau, kad mūsų minėjimuose jie taptų tik simboliais. Jie visi – vyrai ir mergaitė – buvo gyvi, gražūs žmonės, turėję aiškias vertybes, tvirtus principus, tikslus, mylėję Lietuvą, jos laisvę. Tokius juos ir prisiminkime.

Neabejoju, kad ne vienas mūsų, jei galėtume pasirinkti – mirti ligos patale ar žūti už Tėvynę, pasirinktume antrąjį variantą. Žūti už Tėvynės laisvę, jos žmones – ar begali būti aukštesnė mirties prasmė? Štai todėl visų jų - Loretos, Virginijaus, Artūro, Vido, Alvydo, Tito, Igno, visų kitų - žvaigždės spindi aukštai danguje, o mums taip toli iki jų aukštumų...

Lenkiuosi visiems, kurie gynėte mūsų laisvę, buvote sužeisti, praradote sveikatą. Už meilę Tėvynei dėkoti nevalia, už meilę apskritai nedėkojama, todėl tegaliu padėkoti Jums už tai, kad atlikote savo pilietinę pareigą, kad išgirdote kreipimąsi iš šių rūmų – “Ateikite ir apginkite savo valdžią, nes galite turėti svetimą”.

Visiems, kurie tą atmintiną naktį budėjote prie televizijos bokšto, televizijos rūmų, Aukščiausiosios Tarybos rūmų Vilniuje, prie kitų objektų visoje Lietuvoje, statėte barikadas, tapote Lietuvos kariuomenės savanoriais, kurie rizikavote savo gyvybėmis – visiems Jums mūsų nuoširdžiausia pagarba ir padėka.

O dabar - Ekscelencija Prezidente,
Ekscelencijos,
Broliai ir seserys Nepriklausomybės atkūrimo Akto signatarai,
Ponios ir ponai!

Aštuonioliktus metus iš eilės Sausio 13-ąją mes esame čia, šioje istorinėje salėje. Kas mums yra ši diena? Dar vienas iškilmingas minėjimas, vainikų ir gėlių padėjimo ceremonija? Proga suvesti senas sąskaitas, ar – dar blogiau – pasiaiškinti, kas labiau Tėvynę myli ar mylėjo, pasižodžiuoti dėl sklypų, rentų ar valstybinių pensijų? Kas girdi tik parašu rizikavo, o kas gyvybę paaukojo... Ar tik tiek mes tesugebame? Ar tokia tėra aukštuma, į kurią gali pakilti mūsų dvasia net tokią dieną kaip Sausio 13-ji?

Nesakau, kad minėtų klausimų nereikia aptarti, surasti atsakymus, bet tam yra kitos metų dienos. O Sausio 13-ąją turėtume mąstyti ir kalbėti apie mūsų valstybę, jos praeitį ir ateitį, gal būt, apie tai, kokia šiandien būtų Lietuva, jei Sausio 13-ąją būtume pasidavę, išsibėgioję, pralaimėję? Kas tuomet vyktų čia, šioje salėje? Kas ir kokie būtume mes visi?

Neabejoju: praeis dar dešimtmetis, ir vaikai, kai jiems pasakosime apie Sausio įvykius, klausysis tos istorijos kaip pasakos ar legendos. Ir manys, kad mes pagrąžiname praeitį, sureikšminame save. Juk tikrai sunku patikėti, kad beginklė minia nepasitraukė prieš tankų ir šarvuočių koloną; kad omonininkai automatų buožėmis daužė beginklius žmones, o pastarųjų atsakas tebuvo vienas žodis – LIE-TU-VA! Ir nuostabiausia, kad beginkliai žmonės įveikė tankus! Tai buvo Lietuvos Tauta, piliečiai, kurie žinojo, ko jie susirinko.

Mes žinome, kad taip buvo! Mes matėme apsvaigusius omonininkus tarsi stiklinėmis akimis, mes matėme begalinį mūsų žmonių ryžtą apginti savo laisvę, mes matėme tokį tarpusavio žmonių solidarumą ir vienybę, kokio gali tik pavydėti mūsų priešai, o mes galėtume palinkėti visiems, kovojantiems už laisvę ir demokratiją. Kas pamiršote tų dienų dvasią, perskaitykite užrašus ant prie Seimo rūmų likusių barikadų: „Gorbi, spjovėm mes ant tavo tankų!“
Tegul Sausio 13-oji mūsų širdyse ir mintyse palieka dvasinio tautos pakilimo iki didžiausių aukštumų, mūsų solidarumo ir vienybės, mūsų laisvės ir pergalės diena.

Baigdama noriu kreiptis į Kovo 11-osios Akto signatarus. Pakelkite galvas, signatarai! Aš visiems mus girdintiems ir matantiems liudiju: Jūs garbingai atlikote pareigą Lietuvai. Ir Sausio dienomis, ir vėliau – o pavojų 1990-1992 m. tikrai netrūko – jūs neišbėgiojote, nesislapstėte, neėmėte užsienio pasų ir nesprukote iš Lietuvos, nedingote nežinoma kryptimi, atvirkščiai, absoliuti dauguma buvote čia, tapę gyvais įkaitais, beginkliai, “Molotovo kokteilių“ kvapų ir garų pilnuose parlamento rūmuose, kur buvo uždrausta rūkyti, nes menkiausia žiežirba galėjo viską paversti antraisiais Pilėnais. Šioje salėje tuomet buvo kreiptasi į moteris deputates, pasiūlyta palikti salę. Nė viena nepakilote ir neišėjote, mielosios... Ačiū Jums už tai!

Ant barikadų galite pamatyti dar vieną seną užrašą: „ Čia – Lietuvos širdis“. Sutikite, tokio užrašo reikia nusipelnyti, jo vertė – neįkainojama.  Mes visi žinojome, kad kol gyva ir dirba Aukščiausioji Taryba, tol mūsų laisvė, mūsų Lietuva gyva.

Sakykite, ar dar prisimenate Lietuvos radijo, po televizijos ir radijo pastato okupacijos veikusio čia, šios salės balkone, šaukinius? Daugelis žmonių tuo metu nei dieną, nei naktį neišjungdavo radijo aparatų, o Lietuvos radijo šaukinys prieš kiekvienas žinias buvo ženklas, kad Lietuva gyva. Profesoriau Landsbergi, o juk tas šaukinys buvo Jūsų mėgiama lietuvių liaudies daina, kuri ir šiandien kai kam gali nuskambėti dviprasmiškai:

Kai aš jau jojau
Per žalią girelę
Nusilaužiau
Putino šakelę...

Ir trumpas žodis Seimui, tiems, kurie šiandien čia dirbate. Parlamentas yra žodžio šventovė, išlaisvinančio žodžio šventovė. Čia turėtų prasidėti visi didieji procesai, pabudinantys visuomenės sąžinę. Čia buvo tartas žodis, kad mes esame laisvi, ir jis tapo kūnu. Čia buvo ištarti ir kiti žodžiai, Sausio 13-osios žodžiai: „Mes nepasitrauksime!”. Aukštasis Seime, būkite verti to, kas čia įvyko.

Dieve, saugok Lietuvą!

Dieve, laimink Lietuvą, mūsų Tėvynę!

 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Lietuvis, 16-01-09 11:41:
Tai vienintelė politikė (butent moteris)kuri visada skatina Lietuvių patrijotiškumą, Visos iškilmingomis , prasmingomis tautai datomis jsakomos Laimos Andrikienės kalbos tai dainos Lietuvą mylintiems.
Klausydamas supratau kad meilė Tėvynei amžina.

Arturas, 15-01-09 14:57:
Laimute,
skaiciau Jusu kalba ir akyse "pasidare dregna".
esu diedas bet visai negeda tu asaru.

Emilija, 14-01-09 20:07:
Jau neatsimenu kada girdėjau tokią kalbą, kurioje viskas taip gražiai sudėta, kuri mus sugražino prie vertybių, kuriomis gyveno mūsų mieli signatarai, kurios turi - privalo sugrįžti į mūsų gyvenimą. Ačiū už tas minutes, kurios akimirka prabėgo klausantis Jūsų kalbos .

Romualda, 14-01-09 17:36:
Ačiū! Išklausėme. Bet kuri Tavo kalba vis kitokia. Todėl ir ši kitokia būti galėjo, bet GERESNĖ BŪTI NEGALĖJO!!!
Su Nomeda klausėmės Tavo kalbos kaip GERAIAUSIOS PASAULYJE MUZIKOS!!!
Atgaivinai ne tik mudvi ir ne tik signatarus...
Išskirtinę Dievo dovaną turi. Kalbi ne burna, o ŠIRDIMI, tiesiai į kitų ŠIRDIS. Ačiū.

Augustinas, 14-01-09 16:51:
Sutinku ir pritariu, kad dabar praėjus 18 metų, "tikrai sunku patikėti, kad beginklė minia nepasitraukė prieš tankų ir šarvuočių koloną; kad omonininkai automatų buožėmis daužė beginklius žmones, o pastarųjų atsakas tebuvo vienas žodis – LIE-TU-VA! Ir nuostabiausia, kad beginkliai žmonės įveikė tankus! Tai buvo Lietuvos Tauta, piliečiai, kurie žinojo, ko jie susirinko". Dėkoju Jums gerb. Europarlamentare, mūsų miela p. Laimute už gražią kalbą, už vertybinių dalykų priminimą, už tuo gražius žodius pasakytus vakar.
Su nuoširdžia padėka,
Augustinas

Klaipėdietis, 14-01-09 15:03:
Labai puiki kalba. Stipriai ir taikliai pasakyta. Gal suklus, kad vertybės turi likti mūsų gyvenime svarbiausios.

Regina, 14-01-09 13:49:
ačiū už puikią , prasmingą kalbą. Jūsų ištarti žodžiai skverbiasi giliai į širdį ir turi atverti akis tiems, kas šiuo metu yra išrinktieji. Dėkui ir sėkmės Jūsų darbuose.
Regina

Dėkui, 14-01-09 12:58:
Klausiau Jūsų vakar kvapą sulaikius. Jusu kalba buvo tikra atgaiva šiam mūsų tokiam pasimetusiam pasaulyje.
Galėtų ją išplatinti žiniasklaidos priemonės visai visuomenei.

Zigmas, 14-01-09 12:49:
Labai puiki kalba, tikrai ne tuščia... o priešingai labai intelektuali , prasminga. Suprantama, kad Sausio 13-oji jau kaip kam Seime ir televizijoje kaip asaka gerkleje stovi...

Aleksas, 14-01-09 12:38:
Be komentarų, tai geriausia kalba vakar dienos Laisvės gynėjų dienos minėjime.

Ilona, 14-01-09 12:36:
Ačiū už kalbą, ne veltui vakar visi TV kanalai Jus rodė, ypač prasmingi paskutinieji kalbos sakiniai.

Aušra, 14-01-09 12:33:
Labai patiko Jūsų kalba, tokia europietiška ne nomenklatūriška. Sėkmės Jums.

Idomu, 14-01-09 12:31:
Kaip cia atsitiko, kad garbingų svečių būryje trūko tik vieno iš pagrindinių svarbių Lietuvai įvykių dalyvių - Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininko V.Landsbergio. Skaiciau, kad sulaukęs nederamo kvietimo politikas nusprendė ignoruoti iškilmingą posėdį. Tiesioginę jo transliaciją V.Landsbergis stebėjo per televizorių R.Juknevičienės kabinete. O kaip rašo žiniasklaida kai kurie kiti iškilmingo Sausio 13-ajai paminėti skirto posėdžio svečiai sulaukė vardinių kvietimų. Kadenciją baigęs prezidentas A.Brazauskas vardinio kvietimo sulaukė drauge su žmona Kristina.

kietai, 14-01-09 12:18:
neprasta kalbele

Zosė, 14-01-09 11:01:
Kokia gėda girdėjau seimūnai per minėjimą nepagerbė PIRMĄ KARTĄ sausio 13-osios žuvusiųjų tylos minute

Birutė, 14-01-09 09:33:
p. Laima, nuoširdus ačiū už nuostabius žodžius pasakytus vakar Seime minint Laisvės gynėjų dieną. Klausiau šią Jūsų kalbą ir šiurpas kūnu ėjo, kokia be galo prasminga , gili, netradicinė, nestandartinė kalba. Ar suvokia dabartiniai politikai, Seimo nariai, kad :" Parlamentas yra žodžio šventovė, išlaisvinančio žodžio šventovė. Čia turėtų prasidėti visi didieji procesai, pabudinantys visuomenės sąžinę. Čia buvo tartas žodis, kad mes esame laisvi, ir jis tapo kūnu. Čia buvo ištarti ir kiti žodžiai, Sausio 13-osios žodžiai: „Mes nepasitrauksime!”. Aukštasis Seime, būkite verti to, kas čia įvyko." Pasirašau po kiekvienu Jūsų žodžiu pasakytu kalboje.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.