Dalintis: Facebook

Naujienos

05-03-11 16:30 Paskelbta: 14 m.

Dr. Laimos Andrikienės kalba Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 15-ųjų metinių minėjime Lietuvos Seime

Gairė: Pasisakymai , Darbas Lietuvoje, Video

Esu viena iš 124 Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatų, vėlų 1990-ųjų kovo 11-osios vakarą balsavusių už Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą ir pasirašiusių Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Tuomet buvau Lietuvos Sąjūdžio atstovė, išrinkta Jurbarko kaimiškojoje rinkimų apygardoje, ir Lietuvos Sąjūdžio įpareigota, pasižadėjusi Veliuonos, Seredžiaus, Juodaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Pašaltuonio, Raudonės, Vadžgirio ir kitų Jurbarko rajono kaimų ir miestelių žmonėms balsavau už nepriklausomybės atkūrimą.

Flash is required!

Dr. Laimos Andrikienės,

Kovo 11-osios Akto signatarės,

Europos Parlamento narės kalba

Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo 15-ųjų metinių minėjime Lietuvos Seime

2005 03 11

 

Ekscelencija Prezidente,

Aukščiausiosios Tarybos - Atkuriamojo Seimo pirmininke,

Eminencija Kardinole,

Gerbiamas Ministre Pirmininke, Vyriausybės nariai,

Gerbiamas Seimo pirmininke,

Ekscelencijos,

sesės ir broliai signatarai,

ponios ir ponai, šio iškilmingo posėdžio dalyviai,

Lietuvos piliečiai, mus stebintys televizorių ekranuose,

 

esu viena iš 124 Aukščiausios Tarybos - Atkuriamojo Seimo deputatų, vėlų 1990-ųjų kovo 11-osios vakarą balsavusių Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimą ir pasirašiusių Nepriklausomos valstybės atkūrimo aktą. Tuomet buvau Lietuvos Sąjūdžio atstovė, išrinkta Jurbarko kaimiškojoje rinkimų apygardoje, ir Lietuvos Sąjūdžio įpareigota, pasižadėjusi Veliuonos, Seredžiaus, Juodaičių, Skirsnemunės, Smalininkų, Pašaltuonio, Raudonės, Vadžgirio ir kitų Jurbarko rajono kaimų ir miestelių žmonėms balsavau nepriklausomybės atkūrimą.

Todėl šiandien visų pirma lenkiu galvą prieš visus Sąjūdžio darbininkus, prieš Jus, Jurbarko kaimo žmonės, kurie pasitikėjote manimi. Lenkiu galvą prieš kolegas signatarus, su kuriais kartu čia, šioje salėje, džiaugėmės ir liūdėjome. Esu tikra, kad kiekvienas signataras turi savo miestą ar rajoną, kurio žmonėms jaučia dėkingumą už tuomet išreikštą paramą ir pasitikėjimą. Taip pat neabejoju, kad šiandien Lietuva švenčia, tikrai švenčia 15-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, dar kartą prisimindama visą mūsų kartu nueitą kelią - sunkų, iš kiekvieno pareikalavusį aukos, pasiryžimo, meilės, susitelkimo ir sunkaus, atkaklaus darbo.
________

... Į šį iškilmingą posėdį vos spėjau atvykti iš Prancūzijos žemės, iš Strasbūro, kur šią savaitę posėdžiavo Europos Parlamentas. Turbūt, ne visiems žinoma, kad vienoje Strasbūro bažnyčioje yra senas paveikslas, vaizduojantis krikščioniškąją Europą, einančią prie kryžiaus. Paveiksle išdidžios senosios Europos valstybės ir tautos vaizduojamos kaip puošnūs ant žirgų jojantys  riteriai, o voros pabaigoje, paskutinė, be žirgo, basa, eina mūsų Lietuva...

Šiandien tame pačiame Strasbūre, Europos Parlamente dirbantys Lietuvos atstovai liudija, kad Lietuva, siekianti tapti sparčiai besivystančia, modernia, žiniomis grindžiama ekonomika, visuomene, valstybe, tikrai nėra nei paskutinė eilėje, nei tik vargšė basakojė mergaitė europietišku veideliu.

Šiandien mūsų su Jumis Lietuva - laisva demokratinė valstybė, NATO ir ES narė, kurioje, tikiu, gyvena laisvi, save gerbiantys piliečiai.
________

...J. Marcinkevičiaus dramoje „Mindaugas" yra veikėjai, kurių vienas vadinasi Baltasis, o antrasis - Juodasis metraštininkas. Jie abu rašo Lietuvos metraštį, istoriją: tokiais ir tokiais viešpaties metais Lietuvoje nutiko tas ir anas, tik pirmasis viską piešia šviesiomis spalvomis, o antrasis - kuo tamsesnėmis, kuo niūresnėmis. O juk ir tada, kai buvo statoma Vilniaus katedra, ir dabar Lietuvoje yra visko: ir juodo, ir balto; ir gero, ir blogo. Mes kiekvienas kasdien darbais, veiksmais, žodžiais rašome Lietuvos metraštį, mūsų valstybės istoriją. Ir po daugelio metų jau kiti baltieji metraštininkai pasakys, kad keturioliktaisiais - penkioliktaisiais atkurtos nepriklausomybės metais Lietuva tapo NATO ir Europos Sąjungos nare, o Juodasis metraštininkas pridurs, kad lietuviai ... medžiojo, tik ne giriose, o vieni kitus, negalvodami, kad mes, kurių beliko 3,5 milijono, negalime sau leisti to daryti. Lietuva negali būti pamotė savo vaikams, mes turime išmokti saugoti vienas kitą, būti vienas kitam pakantesni, tolerantiškesni, atlaidesni...

Esu tikra, kad Lietuva turi eiti ir eis pirmyn, ji bus veržli, dinamiška valstybė. Lietuvos vaikai, studijuojantys ar dirbantys užsienyje, anksčiau ar vėliau sugrįš namo, o jei kuris nutars ilgesniam laikui svečioje šalyje pasilikti, vis tiek nebus abejingas savo Tėvynei.
______

... Ir dar: mano triumfo valanda yra ne tada, kai čia, šioje salėje, minime iškilias datas ar keliame vėliavas Nepriklausomybės aikštėje.

Mano, signatarės, triumfo valanda yra tada, kai matau Lietuvos jaunimą mokyklose ir universitetuose, atkakliai ir reikliai siekiantį žinių, suprantantį jų svarbą kiekvieno ir valstybės ateičiai.

Mano, signatarės, triumfo valanda yra tada, kai matau žilagalves Lietuvos ūkininkes ar tremtinius, išdidžiai vaikštančius po Europos Parlamentą ar NATO būstinę Briuselyje, sunkiai paslepiančius jaudulį ar džiaugsmo ašaras, visa būtybe suvokiančius, kaip daug visų bendromis pastangomis pasiekta per penkiolika atkurtos Nepriklausomybės metų.

Mano, signatarės, džiaugsmo valanda yra ir tada, kai matau Lietuvos karius, karininkus, petys petin veikiančius su kitais NATO kariais, saugančius mūsų ramią būtį.
________

... Palyginus su šia Seimo sale, Lietuva yra labai, labai didelė. Todėl baigdama visus, mus girdinčius ir matančius TV ekranuose, visus Lietuvos piliečius ir Lietuvos draugus, kviečiu švęsti. Nesidrovėkime šiandien parodyti vieni kitiems džiaugsmo ir meilės, pasveikinkime su švente draugus, kaimynus, o ir visai nepažįstamus žmones.

Rytoj vėl kibsime į darbus, o šį vakarą pakelkime džiaugsmo, dėkingumo, pagarbos kupinas taures :

            - UŽ MŪSŲ ATGAUTĄ LAISVĘ

            - UŽ MŪSŲ TĖVYNĘ LIETUVĄ

            - UŽ MŪSŲ ŽEMĘ

            - UŽ MŪSŲ JŪRĄ

            - UŽ TAIKIĄ MĖLYNĄ LIETUVOS PADANGĘ

           - UŽ MŪSŲ ŽMONES, LIETUVOS PILIEČIUS, KUR JIE ŠIANDIEN BEBŪTŲ

            - UŽ MŪSŲ TĖVUS IR MŪSŲ VAIKUS

            - UŽ MŪSŲ MOKYTOJUS

            - UŽ MŪSŲ LAISVĖS KOVOTOJUS, MŪSŲ KANKINIUS IR TREMTINIUS, KURIE NESULAUKĖ KOVO 11-OSIOS, UŽ TUOS, KURIE ATGULĖ SVETIMOJE ŽEMĖJE RYTUOSE AR VAKARUOSE

            - UŽ VISUS NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS DARBININKUS, UŽ MŪSŲ DRAUGUS IR SĄJUNGININKUS PLAČIAJAME PASAULYJE,

            NES VISA TAI KARTU SUDĖJUS IR YRA LIETUVA!

            Su švente, mielieji!


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Komentarų nėra

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.