Dalintis: Facebook

Naujienos

2018-01-19 12:24 Paskelbta: 3 m.

DRUSKONIS. Laima Andrikienė: Druskininkai – ir mano miestas

Gairė: Straipsniai, Publikacijos apie L. Andrikienę

Iš jubiliejinės sukakties atsigręžusi atgalios į Druskininkus, kokias svarbiausias mūsų miestelyje įgytas vaikystės ir mokyklinių metų patirtis iki šiol branginate?

Visa, kas susiję su Druskininkais, man yra ir svarbu, ir brangu. Pirmiausia su tais senaisiais, mano vaikystės Druskininkais, kur visi vieni kitus pažinojo, kur nereikėjo rakinti buto durų, o jei užrakindavome, tai raktą slėpdavome prie durų, po kilimėliu kojoms valyti, ir visi kaimynai mūsų name darė tą patį. Ir niekas niekada neapvogė, o į svetimą butą lįsti, kai šeimininkų nėra, net paaugliams į galvą neateidavo. 

Branginu prisiminimus iš mokyklos, mano brangius mokytojus – mano pirmąją mokytoją Emiliją Vidūnienę, Stasį Žaldoką, Emiliją Žaldokienę, Antaną Būdelį, mūsų klasės auklėtoją Vladą Nikštaitę – Šaulienę, muzikos mokyklos mokytojus Olgą Kastricą – Skairienę, Danutę Akelytę, Antaną Žlobicką, Almantą Šturmą ir kitus. Ir prisiminimus apie klasės draugus, bendramokslius iš muzikos mokyklos, Druskininkų 1-osios vidurinės (dabar – Atgimimo) mokyklos pramoginių šokių ratelio, kuriam vadovavo mokytoja G. Barkienė, draugus. Alytė, Milda, Rita, Laimantas, Donatas, Rūta, Andrius, Gintaras, Vytas, Edita, Irutė – tai vis Druskininkų laikų draugai, su kuriais tiek svarbių reikalų turėta, aptarinėta. Šiandien tik keli iš čia paminėtų gyvena Druskininkuose, kiti – Vilniuje, bet ryšys pasilikęs, jis yra svarbesnis nei laikas ir nuotolis.  

Prieš 60 metų gimiau Druskininkuose, studijuoti į Vilnių išvykau, kai man tebuvo 17, bet ir dabar Druskininkai yra mano miestas. Visa, kas mieste vyksta, man rūpi, yra svarbu. Taip ir pasiliks.  

Nesyk viešumoje išsitarėte, jog esate druskininkietė. Daugmaž žinomas vilniečio, kauniečio, alytiškio ar kitos Lietuvos vietos gyventojo tipiškas būdas, gal pastebėjot druskininkiečių panašius bruožus, kurie vienytų mūsų kurortinio miestelio gyventojus ir juos apibūdintų? 

Druskininkai šiandien yra tikrai kitokie, nei tie, kuriuos palikau. Ir ne tik išoriškai, architektūros prasme. Miesto veidas didele dalimi priklauso nuo žmonių, kurie jame gyvena, dirba, augina vaikus. 

Jau daugelį metų gyvenu Vilniuje, nuo 1975-ųjų, taigi, sostinėje gyvenu kelis kartus ilgiau nei Druskininkuose. Ir tėvus iš Druskininkų pasiėmiau į Vilnių jau senokai, septyniolika metų spėjo prabėgti nuo jų gyvenimo Vilniuje pradžios. 

Nežinau, ko manyje daugiau – Druskininkų ar Vilniaus. Druskininkai – kamerinis, nedidelis miestas, Vilnius palyginti su mano gimtine – didelis, daugiatautis, liberalus. Mano sūnus gimė ir užaugo jau Vilniuje. Druskininkai vis tiek – Dzūkija, žmonės atviri ir palyginti nuoširdūs. Vilniečiai – kitokie, jie jau didelio miesto žmonės, bet man mieli ir savi. Myliu ir Vilnių – už tai, koks jis yra. Bet Druskininkams mano širdyje priklauso vieta, kurios niekas kitas užimti negali ir neužims.  

Ar jus, be vaikystės ir mokyklinių metų prisiminimų, dar kas nors su Druskininkais besieja?

Su pačiais Druskininkais – ne, tik prisiminimai, brangios vietos, mano mokykla. Muzikos mokyklos pastato jau nebeliko, visada pravažiuodama pro šalį dėl to apgailestauju. Tačiau Druskininkuose būnu palyginti dažnai, nes šalia, Liškiavoje – man brangių žmonių kapai, Žeimių kaimas – Mamos gimtinė. Visada atvykę į Liškiavą neaplenkiame ir Druskininkų. Mums pakanka pamatyti miestą, pasiekti M.K. Čiurlionio gatvės pradžią, kur ilgus metus gyvenome, sustoti užkąsti kur nors, kur viskas iki skausmo pažįstama. 

Klausiame Jus kaip politikę, kuri seka Druskininkų dabartį, žiniasklaidą apie vietinės valdžios skandalus, savivalę, susiskaldžiusią bendruomenę ir kt. Kokie tie dabartiniai Druskininkai, iš europarlamentarės posto Briuselyje stebint ir patariant, kad būtų patrauklus ne vien tik kurortinis fasadas? 

Džiaugiuosi visais Druskininkų pasiekimais ir nerimauju, pergyvenu dėl kiekvienos nesėkmės. Nes, kaip jau sakiau, tai ir mano miestas, mano gimtinė. Visada linkėjau ir linkiu Druskininkams tik paties geriausio. Noriu, kad Druskininkai būtų minimi tik geru žodžiu. Žinau, kad gyvenime būna visko, o ir tobulų, neklystančių nėra. Druskininkams ir miesto žmonėms linkiu teisingos valdžios, linkiu klestėjimo. Ir – ramybės, kuria Druskininkai visais laikais pasižymėjo, tai, ko į kurortą atvykstantys visuomet ieškodavo ir surasdavo. Sėkmės, gimtine!
Ir nepamirškite, kad Europos Parlamente turite „savo žmogų“. 


Atidaryti:
dr-1802.pdf2.0 M

Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Keičiasi viskas po saule, 21-01-18 13:23:
Po Stalino mirties, Laimos vaikystės ir jaunystės metais, Druskininkai buvo ir tremtinių miestas, tada ir miesto dvasia buvo kitokia. Tremtiniai baigia išmirti, jų vaikai išvyko studijuoti į Vilnių ir Kauną ir nebesugrįžo. Miestas dabar jau kitoks.

EGLĖ, 20-01-18 14:46:
Laimute, mes Jus mylime! Dažniau atvykite pas mus! Laukiame! Mums labai įdomu kaip Jums sekasi.

Sveikinimai nuo druskininkiečių su Jubiliejumi, 20-01-18 14:39:
Malonus, šiltas interviu. Teko skaityti, kad Druskininkų Atgimimo gimnazija išugdė Lietuvai tris Signatarus ir Jus tame tarpe. Džiaugiamės Jūsų darbais Lietuvai. Kuo geriausios Jums sėkmės, sveikatos darbuojantis Europos Parlamente.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.