Dalintis: Facebook

Naujienos

2017-11-10 14:35 Paskelbta: 2 m.

Dr. Laimos Andrikienės kalba Santjago de Kompostelos deklaracijos paskelbimo 30-mečio minėjime

Gairė: Šv. Jokūbo keliai, Konferencijos, Pasisakymai

2017 11 09
Vilnius

Ekscelencijos,
ponios ir ponai,
mielieji ir gerbiamieji, 

pirmiausia noriu pasidžiaugti draugija, kuri šį vakarą čia susirinko. Dėkoju Ekscelencijoms vyskupams, kunigams, Seimo nariams, Ispanijos Karalystės ambasadai ir asmeniškai ambasadoriui Emilio Fernandez-Castano, gerbiamajai ministrei, dėkoju Kultūros paveldo departamentui, savivaldybių vadovams ir tarybų nariams už solidarumą ir paramą. Dėkoju visiems atvykusiems ir dalyvaujantiems šiame minėjime. 

**************

Į pabaigą eina antrasis 21 amžiaus dešimtmetis. Neatsiejamais mūsų gyvenimo atributais tapo kompiuteris, internetas, facebookas, twitteris, praeitin išstumiantys ranka rašytus laiškus ir atvirukus, kuo toliau, tuo labiau – ir pokalbius, ne tik telefonu, bet apskritai pokalbius. Žmonių tarpusavio bendravimui ima pakakti vienskiemenių žodžių naujadarų, trumpų frazių. Mat gyvename komunikacijos amžiuje. Tik toji mūsų komunikacija – tarsi vienarankė: siunčiame žinią ir nelaukiame atsakymo; komunikacija yra, o dialogo nėra. 

Mūsų namus jau valo robotai, veją prie namų pjauna robotai, karves ganyklose prižiūri dronai; šiomis dienomis JAV, Arizonoje, Pxoenix mieste po gatves jau važinėja automobiliai be vairuotojo: vairuotojo vieta tuščia, keleiviai sėdi ant užpakalinės sėdynės, o automobilį valdo nematomas robotas. Po poros metų, pramonininkai sako, tokie automobiliai važinės ir mūsų gatvėmis. Jau nekalbu apie automatizuotas apskaitos ir valdymo sistemas, robotus fabrikuose, uostuose ir kitur. 

Mes jau nebemokame gyventi be iphonų, ipadų, whatsappų ir kitų atributų. Robotai gyvena mūsų namuose, virtuvėse, miegamuosiuose, mūsų ligoninėse, mūsų laukuose, jūrose, miškuose, danguje… 

******

Ar šiuolaikiniam žmogui, kuris gyvena tokių technologijų ir įrenginių, robotų apsuptyje, dar reikia Švento Jokūbo kelio? Ar jam dar rūpi senoji tradicinė piligrimystė? Ar visko pertekusiame pasaulyje, kuriame vienas šalia kito kažkaip sėkmingai sugyvena perteklius ir skurdas, dar lieka vietos dvasios dalykams, aukštosioms materijoms? Gal mums to nebereikia? Gal mums beliko tik skubėjimas, amžinas informacijos, žinių, technologijų, naujo ir šviežio alkis, patogumų ir komforto zonos susikūrimas ir jos apsauga? O visa kita – balastas, atgyvena, istorija, tiesiog – praeitis, kuri ir turi ten likti?.. 

Pasirodo – ne. Pasirodo, kad šiandienos žmogui dar labiau nei anksčiau reikia dvasią maitinančių ir stiprinančių dalykų. Gal todėl pastebime, kad piligrimystė išgyvena renesansą, kad jauniems – ne tik vyresniems ir seniems – reikia Dievo, reikia Camino de Santiago, Švento Jokūbo kelio. Siekis perprasti ir įsisavinti naujas technologijas puikiai dera su troškimu ieškoti Dievo ir suprasti Jo planą; dera su noru pažinti praeitį, kultūros paveldą, suprasti kitas tautas, su kuriomis dalijamės pasaulį; siekis pažinti kitaip atrodančių ir kitomis kalbomis kalbančių žmonių pasaulio matymą, papročius ir tradicijas, suvokti, kuo skiriamės ir kuo panašūs esame. Juk pasaulis tapo toks mažas, mums visiems turi pakakti vietos jame, mes turime išmokti tame susitraukusiame pasaulyje kartu gyventi ir sugyventi. 

*****

Švento Jokūbo kelias yra geriausia šiandienos Europos išraiška. Europos bendrystės, jos pamato, krikščioniškųjų šaknų išraiška. Švento Jokūbo keliu eina žmonės, nepažįstantys vieni kitų, turintys labai skirtingus gyvenimo patyrimus, kalbantys skirtingomis kalbomis, bet reikalui esant tiesiantys vienas kitam pagalbos ranką. Jie visi, nors vedini dažnai skirtingų motyvų,  eina tuo pačiu keliu, į tą patį tikslą. Eina į Katedrą, į Dievo namus. 

*****

Šiandien Lietuvoje minime Santjago de Kompostelos deklaracijos paskelbimo 30-metį. Kai kurie iš mūsų šią sukaktį jau minėjome spalio 23-ąją, tikrąją sukakties dieną, ten, tolimame Santjago de Kompostelos mieste, kur toji deklaracija ir buvo paskelbta. 

Šių metų spalio 23-ąją Santjago de Komposteloje lankėsi ir didelė – kelių šimtų – piligrimų iš Lietuvos grupė, atvykusi į Santjago de Kompostelą iš Fatimos. Lietuvos vyskupai ir kunigai, taip pat ir čia dalyvaujantys, Švento Jokūbo katedroje aukojo Šventąsias Mišias. O tos dienos vakarą šventėme deklaracijos paskelbimo jubiliejų kartu su deklaracijos autoriumi, prieš 30 metų – Europos Tarybos generaliniu sekretoriumi, o dabar – ir geru Lietuvos draugu, garsiuoju Ispanijos sūnumi Marcelino Oreja y Aguirre, praeityje – buvusiu Europos Parlamento, Europos Komisijos nariu, Ispanijos Karalystės ministru. 

*****

O ir ši diena, lapkričio 9-oji, yra su Santjago atspalviu. Ne tik todėl, kad šį vakarą daugiausia kalbėsime apie Šv. Jokūbo kelius. Specialiai nederinome, kad mūsų minėjimas vyktų būtent lapkričio 9-ąją, parinkome šią dieną derindami darbotvarkes, bet kaip tik lapkričio 9-ąją, prieš 35-erius metus, mūsų mylimas popiežius, dabar jau šventasis Jonas Paulius II lankėsi Santjago de Komposteloje ir aikštėje priešais Šv. apaštalo Jokūbo katedrą pasakė savo garsiąją kalbą – deklaraciją Europai ir apie Europą. Apie krikščioniškąją Europą, apie tai, ką krikščionybė davė Europai ir ką dabar privalo duoti, kokia yra krikščionių misija šių dienų Europoje. 

*****

Stebėtinai susišaukia tai, ką prieš 35 metus, 1982-ųjų lapkričio 9-ąją Santjago de Komposteloje  sakė Popiežius Jonas Paulius II ir ką mums vos prieš porą savaičių Vatikane sakė Popiežius Pranciškus: kaip kūnas be sielos, taip Europa be krikščionių, be krikščionybės. 

Esame bendradarbiai, stiprinant Europą, saugant jos krikščioniškąsias šaknis ir mūsų gyvenimo būdą, ginant krikščioniškąsias vertybes. Mes visi – Katalikų bažnyčia, politikai, akademikai, menininkai, spaudos žmonės – esame bendradarbiai, dirbantys bendrajam gėriui. Geresnė ir teisingesnė Europa – mūsų visų bendra atsakomybė. 

Kad galėtume rezultatyviai dirbti kartu, pirmiausia reikia dialogo. Šventasis Tėvas ir kvietė dialogui Europos politikus, akademikus, Katalikų bažnyčios hierarchus. Dabar tai turime perkelti į savo valstybes, vyriausybes, savivaldybes. 

*****

Neatsitiktinai ir Švento Jokūbo piligrimų kelius tiesiant Lietuvoje veikiame išvien su Lietuvos vyskupų konferencija, kuriems esame dėkingi už lyderystę. Lietuvoje esame pasiekę taip reikalingos sinergijos, dirbame kartu – Katalikų bažnyčia, Vyriausybė, savivaldybės, universitetai, nevyriausybinės organizacijos. 

*****

O dabar siūlau pasižiūrėti trumpą video, kuriuo mums leido pasinaudoti Ispanijos kolegos iš Galicijos. Pamatykite, kaip plačiu Šv. Jokūbo tinklu uždengta visa Europa; pamatykite, kiek Šv. Jokūbo piligrimų kelių sausuma ir jūra driekiasi Europos teritorijoje. Ir palyginkite: 1987-uosius ir 2017-uosius, 30 metų praėjus po Santjago de Kompostelos deklaracijos paskelbimo. Vietoje vieno Švento Jokūbo kelio Šiaurės Ispanijoje – kelios dešimtys kelių, Švento Jokūbo kelio atšakų daugelyje Europos valstybių, tūkstančiai kilometrų Šv. Jokūbo piligrimų kelių. Visa Europa – Šv. apaštalo Jokūbo tinkluose. To Galilėjos ežero žvejo, kurį Jėzus pašaukė sakydamas: “Eikite paskui mane! Aš padarysiu Jus žmonių žvejais!“

Ačiū Jums už dėmesį. 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Pritariu, privalome veikti bendruomenėse, 14-11-17 15:12:
Kaip teisingai pasakyta: "kad galėtume rezultatyviai dirbti kartu, pirmiausia reikia dialogo. Šventasis Tėvas ir kvietė dialogui Europos politikus, akademikus, Katalikų bažnyčios hierarchus. Dabar tai turime perkelti į savo valstybes, vyriausybes, savivaldybes".

Vida, 11-11-17 19:53:
Labai iškili, dvasinga kalba. Dideli ir pasiekimai, kurių pagrindinė idėjų generatorė ir įgyvendintoja Lietuvoje Jūs esate, p. Laima. Telaimina Jus Dievas.

Kaip dovana, 11-11-17 19:41:
Viltinga kalba. Apgalvota ir išjausta.

Paulius, 11-11-17 17:39:
Technologijos kuo toliau, tuo labiau, atrodo, valdo mus, o virtualus pasaulis pakeičia realų. Tačiau virtualioje erdvėje nėra gyvenimo prasmės ir dažnai plūste plūstančios naujienos ir informacija sukelia dar didesnį beprasmiškumo ir vienišumo jausmą. Norint tai įveikti reikia eiti į tikrą pasaulį ir į tikrą kelią. Vienas iš tų tikrų kelių yra Šv. Jokūbo kelias.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.