Dalintis: Facebook

Naujienos

2011-11-01 22:07 Paskelbta: 9 m.

Apie ką žmonės šneka: Dar kartą apie "Andrikienės laiką"

Gairė: Įdomu, Šypsenos

Buvo laikai, kai Lietuvoj pinigai buvo ne litai, o "žvėriukai", bet jie buvo priimami visose parduotuvėse ir kabakuose. Teisybė, jų buvo gerokai mažiau, nei dabar - ir kabakų, ir "žvėrelių". "Žvėrelius" apyvarton įvedė Vagnorius, kuris buvo Vyriausybės galva.

Kai su "žvėreliais" žmonės apsiprato, Vagnorius sugalvojo dar vieną reformą - įvesti Lietuvoje Europos laiką. Suprask, grįžti į Lietuvos laiką, prieškarinį. Kad būtų išlaikytas pilnas prieškarinės nepriklausomos Lietuvos valstybės tęstinumas, skant.

Bet savo vardu Vagnorius pabijojo siūlyti, tai padarė gudriai - liepė, kad šitą darbą padarytų ministrė Andrikienė. Jos ministerija buvo Europos reikalų, laikas irgi buvo pavadintas Europos laiku, suprask, kas kitas, jei ne šita ministrė, ir turi tokias reformas siūlyti.

Andrikienė, nors ir dantimis grieždama, padarė visus pojektus ir pasiūlė: laikas Lietuvoj bus kaip Vakaruose, kaip Berlyne, Paryžiuje, Romoje. Vyriausybė vienbalsiai pritarė. Seimas vieningai plojo.

Bet žmonės pasiuto: ne - ir viskas! Tamsu jiems, ir gana! Mes gyvenam tarp Maskvos ir Berlyno, tai ir laikas turi būti tarp Maskvos ir Berlyno - per vidurį. Ir Varšuvos laikas, kuris padarytas toks, kaip Berlyne, mums netinka - mums su lenkais nepakeliui!

Žmonės pavadino tą laiką “Laimutės laiku” arba “Andrikienės laiku”. O Vagnorius ir jo nuopelnai liko pamiršti. Nors jis buvo tikrasis to laiko tėvas. Andrikienės laikas liko pavainikis - betėvis.

Paksas po Vagnoriaus tapęs Vyriausybės galva su Kutraite ir Vanagaite ”Laimutės laiką” panaikino. Lietuva vėl grįžo arčiau Maskvos, kad būtume per vidurį - nei Rytuose, nei Vakaruose. Taip ir gyvename - nei Rytuose, nei Vakaruose.

Rimantas Sipaitis


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Nuomonė, 02-11-11 09:38:
Lietuvoje ivesti Europos laika, bet atsisakyti sezoninio laikrodzio sukiojimo

Nejaučiu skirtumo, 02-11-11 01:33:
Visa Europa laikrodžius sukinėja, ne tik Lietuva. Tokiu būdu taupo. Vieniems patinka, kitiems ne, o man - jokio skirtumo.

Niekas nesikeičia..., 01-11-11 22:47:
O Lietuva vis tiek laikrodžius sukinėja. Sukinėja, kalbas varinėja, eilinį kartą valdžią pakeikia.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.