Dalintis: Facebook

Naujienos

2011-11-01 22:13 Paskelbta: 9 m.

Apie ką žmonės šneka: Kaip Andrikienė Lietuvą į Europą vedė

Gairė: Įdomu, Šypsenos

Senais laikais jautis, pagrobęs gražuolę Europą, ją ant savo nugaros į Kretą plukdė. O naujaisiais laikais ambicinga Europos ministrė Andrikienė Lietuvą į Europą stumte stūmė.

Eldėdėpė žodžiais ir deklaracijomis Lietuvą į Europą vedė nuo devyniasdešimt antrųjų iki devyniasdešimt šeštų metų, bet visas Eldėdėpė darbas buvo trypinėti vietoje atgręžus veidą į Vakarus ir laukiant saulės iš Rytų patekant.

O kai konservatoriai laimėjo rinkimus devyniasdešimt šeštais, tai buvo sukurta Europos reikalų ministerija, kokios dar Lietuvoj nebuvo buvę. Ir Andrikienė buvo Vagnoriaus pastatyta ant tos ministerijos vairininko tiltelio.

Ta ministerija Eldėdėpė buvo kaip ašaka gerklėj - nei praryt, nei išspjaut. Ne tiek dėl Europos reikalų, kiek dėl to, kad ministerija buvo atsakinga ir už užsienio investicijas, ir už privatizavimą. Didelių įmonių vadai buvo jau dėl visko susitarę, viską išsidalinę, o čia ministrė ėmė ir pasakė: visos didelės įmonės bus privatizuojamos per tarptautinius konkursus. Na ir pasiuto kai kurie: matai, boba - konkursų užsimanė! Išmušt jai reikia iš galvos šitus briedus! Kaip tarė - taip padarė, nepasigailėjo.

O Andrikienė, kuri visada mėgo keliones, priėmimus ir rautus, mokėjo apsieiti su ponais iš Vakarų ir Rytų. Ponia ministrė pasiekdavo net Japoniją ir Taivaną, jau nekalbant apie artimąjį užsienį - Vakarų Europą. Rusijos pramonininkų šulas Volskis net išvadino ją gražiausia Europos ministre, bet tai jam nepadėjo, išvažiavo nieko nepešęs, nepadėjo ir vietinių “ambasadorių” užtarimai.

Smulkutės ministrės ir jos mažos ministerijos buvo visur pilna. Vagnoriui pasivaideno, kad ji savo šešėliu gali patį Karalių Saulę - Ministrą Pirmininką - uždengti. Todėl ilgai nelaukęs sugalvojo planą chuliganą - “Europos laiką” - ir pakišo jį Andrikienei. O ta moteriškė nesuprato, kad ne viskas auksas, kas auksu žiba. Ko ministras pirmininkas prašė, tą ministrė padarė. Ir guzus prisiėmė - tiek gavo į kaulus, kad keliems vyrams būtų užtekę.

Pabaiga buvo tokia: ministeriją panaikino, Andrikienę iš ministrų atleido, jos darbuotojus išdalino kitiems ministrams. Amen.


Rimantas Sipaitis


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Dzukas, 02-11-11 13:24:
Tikra tiesa, Laima visada veidu į Lietuvą atsisukus buvo ir yra, nepaisant Vagnorių, krizių ar kitų "izių".

Patinka, 01-11-11 22:40:
Super! Išradinga ir kūrybinga lietuvių tauta. Ir įdomu ir šypseną kelia.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.