Laima Andrikienė apie Estijos pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai radijo stoties FM99 laidoje "Europos Parlamentas iš pirmų lūpų". 2017 07 05

Liepos 1 d. Estija ateinantiems šešiems mėnesiams tapo Europos Sąjungos Tarybos pirmininke, šias pareigas perėmusi iš Maltos. Su naujosios ES Tarybos pirmininkės atėjimu keičiasi ir parlamento veikla bei sritys, į kurias bus orientuojamasi labiausiai.

Tarp pagrindinių tikslų – Europos saugumas ir gynyba

Ateinančius šešis mėnesius pirmininkaujanti valstybė narė daugiausia dėmesio skirs keturioms pagrindinėms sritims: atvirai ir novatoriškai Europos ekonomikai, saugiai ir apsaugotai Europai, skaitmeninei Europai ir laisvam duomenų judėjimui, taip pat tvariai Europai.

„Kai lyginu pirmąsias dvi kadencijas ir dabartinę, tai skirtumas yra milžiniškas. Anksčiau daug daugiau dėmesio buvo skiriama bendrajai rinkai, o dabar, aš sakyčiau, yra labai rimti dalykai. Tai yra visai neatsitiktinai, todėl, kad Europos Sąjungos piliečiai visose šalyse, nepriklausomai nuo tautybės, nepriklausomai nuo to, kokia kalba jie kalba, visose apklausose, kaip pagrindinį prioritetą, akcentuoja saugumą ir gynybą. Atitinkamai ir Europos parlamentas tam skiria daug daugiau dėmesio“, – „FM99“ radijo stočiai sakė europarlamentarė Laima Andrikienė.

Bendro požiūrio į saugumo ir gynybos politiką ieškojimas, netikrumo ir pragmatinių dvejonių įveikimas vertinant Rusijos agresiją ir plėtojant Rytų kaimynystės politiką yra pagrindiniai prioritetai, taip pat pažanga kuriant bendrąją skaitmeninę rinką ir įgyvendinant bendrą energetinę politiką.

Europarlamentarė teigia, kad Estijos pirmininkavimo metu taip pat  įvyks Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimas. Tačiau L. Andrikienė pastebi, kad Europos Sąjunga turi per mažai ambicijų: „Europos Sąjunga koncentruojasi į demokratijos, administracinių gebėjimų stiprinimą, bevizį rėžimą, prekybos dalykus. Visa tai yra labai svarbu, bet aš norėčiau, kad mūsų rekomendacijose atsispindėtų ir tų šalių norai, jų vizija ir noras būti Europos Sąjungoje.“

Skaitmenizuota Europa

Estijos ekonomikos reikalų ministerijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas Siimas Sikkutas sako, kad ES skaitmeninė bendroji rinka Estijai yra svarbi, nes per ją maža šalis gali atrodyti žymiai didesnė pasaulyje.

E-rezidencija yra Estijos skaitmeninė programa, per kurią kitose šalyse gyvenantys žmonės nuotoliniu būdu gali užsiregistruoti Estijoje ir čia įkurti verslą. Šiuo metu šioje programoje yra užsiregistravę 21,2 tūkst. rezidentų, kurie yra įkūrę 3,3 tūkst. įmonių. Tikimasi, kad šiuos ir kitus su skaitmenine rinka susijusius pasiūlymus pavyks priimti iki 2018 m. pabaigos.

„Estai yra drąsi tauta. Kalbant apie internetinę erdvę, apie keitimąsi duomenimis estai yra gerokai priekyje ir jie tai puikiai suvokia, kaip ir kiti Europos Sąjungoje. Aš visiškai nesistebiu, kad estai įsirašė šį klausimą tarp savo pirmininkavimo prioritetų. Jie pabandys parodyti, kad tai yra gerai ir, kad tai įmanoma padaryti ir kitiems. Kaip jiems tai seksis, man šiandien sunku pasakyt.“ – teigia europarlamentarė, pridurdama, kad pati dar nežino kaip balsuotų, jeigu reikėtų priimti sprendimą.

Šešis mėnesius Estija bus atsakinga už ES Tarybos veiklą, atstovaus šiai institucijai derybose su Europos Komisija ir Europos Parlamentu bei pristatys ES poziciją santykiuose su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis. https://youtu.be/b9D7FAiJPKE

Nors dauguma sprendimų bus priimami derybose Briuselyje, didesnio dėmesio sulauks ir Talinas – pirmininkavimo metu vyks daugiau nei 200 ekspertinio lygio susitikimų. Taip pat keliolika susitikimų vyks ir ministrų lygmenyje.

 

Laidą kviečiame klausyti čia:

Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Modestas, 07-07-17 11:35:
Pokalbį klausiau kelis kartus, buvo tikrai įdomu ir informaryvu. Manau kiekviena šalis pirmininkaijanti EP šiek tiek marškinėlius trauks arčiau savo skaudulių tiek Estijai, tiek Lietuvai prioritetas yra saugumas ir ekonominė stabilizacija, todėl visus 6 mėnesius Estai stengsis tai akcentuoti. Džiugu, jog mūsų Broliai pirmininkaus!

Dzūkas, 06-07-17 09:10:
Malonu buvo klausyti: nuoširdus, šiltas ir labai įdomus pokalbis. Ačiū už sveikinimus. Jums taip pat linkime gražios Valstybės dienos Strasbūre.

Mantas, 06-07-17 07:17:
Labai patiko europarlamentarės palinkėjimas, kas ES netaptų milžine su molinėmis kojomis. Ypač to reikėtų palinkėti Lietuvai, nors ji ir ne milžinė, bet molines kojas turi, o tai puikiai ir parodo Estija, kuri daugelyje sričių priiminėjanti drąsius sprendimus nužengė į priekį palikdama mus toli užnugaryje.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.