Autobiografija

Aš, Laima Liucija Andrikienė (mergautinė pavardė – Galdikaitė) gimiau 1958 m. sausio 1 d. Druskininkuose tarnautojų (tremtinių) šeimoje. 1964-1975 m. mokiausi Druskininkų 1-oje vidurinėje mokykloje, 1966-1973 m. – Druskininkų septynmetėje muzikos mokykloje (fortepijono klasė). Vidurinę mokyklą baigiau 1975 m. ir tais pačiais metais įstojau į Vilniaus universitetą studijuoti ekonominę kibernetiką. 1980 m. baigiau Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą, įgydama ekonomistės-matematikės kvalifikaciją, ir pagal paskyrimą pradėjau dirbti Lietuvos žemės ūkio ekonomikos mokslinio tyrimo instituto (LŽŪEMTI) Skaičiavimo centre inžiniere (1980-1982). 1982-1989 m. dirbau šiame institute moksline bendradarbe, vyr. moksline bendradarbe. 1986 m. apgyniau ekonomikos mokslų kandidatės disertaciją, 1988-1989 m. stažavau D. Britanijos Mančesterio universitete. 1994 m. Lietuvos Mokslo tarybos buvau nostrifikuota, suteikiant socialinių mokslų daktarės laipsnį.

Nuo 1989 rugsėjo iki 1990 m. kovo mėn. dirbau Lietuvos TSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojos padėjėja. 1990-1992 m. – LR Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatė, Užsienio reikalų komiteto narė, Finansų ir biudžeto komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė; 1992-1996 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, Parlamentinės Tibeto rėmimo grupės pirmininkė, Parlamentinės Lietuvos ir D. Britanijos grupės pirmininko pavaduotoja, Lietuvos delegacijos narė Tarpparlamentinėje sąjungoje (IPU); 1996-2000 m. – LR Seimo narė, Seimo Užsienio reikalų komiteto narė, komiteto vicepirmininkė (2000), 1998-2000 m.  – Lietuvos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, 1996-1998 m. – LR pramonės ir prekybos ministrė, Europos reikalų ministrė.

1994 m. stažavau JAV Informacijos agentūros programoje saugumo ir gynybos klausimais Vašingtone, JAV, o 1996 m. – JAV Džordžtauno universiteto Užsienio tarnybos mokykloje (School of Foreign Service, Georgetown University).

2001-2003 m. – UAB „Laitenis” valdybos pirmininkė. Nuo 2002 m. – Lietuvos teisės universiteto (LTU) Politologijos katedros docentė; 2002-2003 m. – LTU Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė, 2003-2004 m. – LTU Valstybinio valdymo fakulteto dekanė.

2004 liepos mėn. – 2009 m. liepos mėn. – Europos Parlamento narė; EP Europos liaudies partijos - Europos demokratų (ELP-ED) politinės grupės narė; EP Biudžeto komiteto narė, EP Užsienio reikalų komiteto pavaduojanti narė; ES-Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė; ES-Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavaduojanti narė; EP delegacijos ryšiams su Baltarusija pavaduojanti narė; EP Laikinojo komiteto klimato pokyčiams tirti pavaduojanti narė (nuo 2007 m.); EP Žmogaus teisių pakomitečio narė; Europos liaudies partijos – Europos demokratų politinės grupės spykerė žmogaus teisių klausimais (nuo 2007 m.), ELP-ED politinės grupės biuro narė (nuo 2007 m.).

2009 m. birželį buvau perrinkta Europos Parlamento nare antrajai kadencijai ir nuo 2009 m. liepos mėnesio esu Europos Parlamento narė, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) politinės grupės (frakcijos) narė, EP Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetų bei Žmogaus teisių pakomitečio narė. EuroLat ir EuroNest parlamentinių asamblėjų narė, pastarosios asamblėjos Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komiteto ko-pirmininkė. 

Esu apdovanota Prancūzijos Respublikos Nacionaliniu Didžiojo karininko Nuopelnų ordinu (1997), Lietuvos Respublikos Nepriklausomybės medaliu (2000), Baltijos Asamblėjos medaliu (2003) ir Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi (2004).

2007 m. sausio mėn. Kingstono universitetas (Jungtinė Karalystė) man suteikė Garbės daktarės vardą (Honoris Causa) verslo administravimo srityje už indėlį plėtojant naująją Europos žinių visuomenę.

2008 m. gruodžio mėn. Lietuvos pramonininkų konfederacija mane apdovanojo Garbės aukso ženklu už aktyvų ir produktyvų darbą Europos Parlamente, pramonės ir verslo plėtros skatinimą, Lietuvos pramonės ir verslo interesų gynimą ES institucijose ir paramą verslui.

2013 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai 2013 metais buvau apdovanota Atminimo ženklu. 

Sūnus Šarūnas Andrikis (g. 1983 m.) – Mančesterio universiteto (Jungtinė Karalystė) absolventas.

Esu daugiau nei 50 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių, žemės ūkio ekonomikos, lobistinės veiklos klausimais autorė.

Esu mokslinės monografijos „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos" mokslinė redaktorė, sudarytoja ir bendraautorė (Vilnius, 2002).
Esu knygos „Vertybės ir politika (Tarptautinės konferencijos medžiaga)" sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2008). 
Esu trilogijos „Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..." (I dalis – „Signatarė", II dalis – „Ministrė", III dalis – „Europarlamentarė") sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2008-2010). 
Esu knygos „Šv. Jokūbo kelio šviesa" / "The Light of St James Way" sudarytoja ir redaktorė (Vilnius, 2012). 

Moku lietuvių (gimtoji), anglų ir rusų kalbas; patenkinamai – ispanų, silpnai - prancūzų kalbas. 


Laima Liucija Andrikienė

Vilnius, 2014 m. sausio 3 d.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.