Darbas Europos Parlamente

2014-02-05 16:31 Paskelbta: 7 m.

L. Andrikienė: Lietuvos chemijos, trąšų, plastiko gamintojams - Europos Parlamento gynyba

Gairė: Pranešimai spaudai, Darbas EP, Pranešimai, Rezoliucijos, Video

Pranešimas spaudai Strasbūras, 2014 m. vasario 5 d.

Šiandien Europos Parlamentas (EP) balsavo dėl ES Prekybos apsaugos priemonių (angl. Trade Defence Instruments - TDIs) modernizavimo (Fjellner pranešimas).  Šios dienos balsavimu dokumentas buvo grąžintas EP Tarptautinės prekybos komitetui toliau svarstyti, kad būtų suformuotas EP mandatas deryboms su Europos Komisija ir ES Taryba. 

Balsavimo išvakarėse EP plenarinio posėdžio diskusijoje šiuo klausimu kalbėjusi Lietuvos atstovė L. Andrikienė sakė: „Pagrindinės nesąžiningos prekybos priežastys yra dirbtinai iškreipiami žaliavų ir energetinių išteklių kaštai. Šiame kontekste Europos Komisijos siūlomos žemesnių muitų taisyklės (lesser duty rule) teikiamo pranašumo panaikinimas yra ypatingai svarbus. Tai aktualu ir Lietuvos gamintojams, chemijos, trąšų, plastiko ir kitoms pramonės šakoms, kurie kenčia dėl, pavyzdžiui, Rusijos taikomų žaliavų eksporto muitų arba dvigubos dujų kainodaros".

Lietuvos europarlamentarė taip pat pažymėjo, kad „ES prekybos apsaugos sistemos modernizavimas neturi būti atliekamas ES pramonės interesų sąskaita, tačiau ir toliau privalo išlikti efektyviu instrumentu, nukreiptu prieš nesąžiningą trečiųjų valstybių prekybos praktiką. Be to, prekybos pasaugos priemonių modernizavimo procesas neturėtų vesti į šiuo metu galiojančios sistemos silpninimą. Laisvos prekybos aplinka reikalauja, kad politikai, nustatantys žaidimo taisykles, kovotų su nesąžininga konkurencija prekyboje".

Europos Sąjunga siekia kovoti su nesąžininga konkurencija dėl importo dempingo kainos ir subsidijuojamo importo taisyklių. Siekiama, kad prekybos apsauga Europos Sąjungoje taptų veiksmingesnė. Pažymėtina, kad nors per pastarąjį dešimtmetį ekonominė aplinka Europoje ir visame pasaulyje dinamiškai keičiasi, ES prekybos apsaugos priemonių taisyklės iš esmės nesikeitė jau daugiau nei 15 metų. 

ES prekybos apsaugos sistema yra grindžiama Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) taisyklėmis. Remiantis šiomis taisyklėmis, ES valstybėms narėms leidžiama imtis atitinkamų priemonių prieš nesąžiningos prekybos praktikos taikymą eksportuojančiose šalyse. Dažniausiai kaip priemonė yra taikoma antidempingo prekybos apsaugos priemonė, kuri yra skirta apsisaugoti nuo iš ES nepriklausančios šalies importuojamų produktų, kurie dažniausiai parduodami pigiau nei jų savikaina, o tai akivaizdžiai daro neigiamą poveikį ES pramonei.

L. Andrikienė taip pat pastebėjo, kad „veiksmingesnėmis ir geriau įgyvendinamomis antidempingo ir anitsubsidijų priemonėmis ES gamintojai būtų labiau apsaugoti nuo nesąžiningų užsienio bendrovių veiksmų jų atžvilgiu, taip pat nuo atsakomųjų veiksmų rizikos. Importuotojams tai padėtų užtikrinti geresnį veiklos planavimo mechanizmą, kadangi įsigaliojus pakeitimams būtų lengviau numatyti, jog gali būti keičiamos".

Flash is required!

 

Daugiau informacijos:

Airida Dapkutė, tel. + 3222845858

 

Valentina Čeplevičiūtė, tel. + 370 5 212 2360


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Dziugu, 07-02-14 15:31:
Džiugu, kad p. Andrikienė nuosekliai ir toliau gina Lietuvos interesus. Smagu matyti, kad svarstant tokius jautrius klausimus, tvirtai laikomasi pozicijos, kuri yra priimtina Lietuvai. Ačiū

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.