Darbas Europos Parlamente

2014-03-18 23:35 Paskelbta: 6 m.

Europarlamentarai: Šalia mūsų – neįgalieji. Dažnai nepastebėti, neišgirsti, nesuprasti.

Gairė: Darbas EP, Rezoliucijos

Atsiliepdama į Lietuvos neįgaliųjų forumo informaciją europarlamentarė Laima Andrikienė pasirašė rašytinę deklaraciją „Dėl žmonių su negalia teisių“ bei rašytinę deklaraciją „Dėl Europos Komisijos direktorato dėl negalios įkūrimo“. Jei šias deklaracijas iki nustatytos dienos pasirašys daugiau nei pusė Europos Parlamento narių, jos bus laikomos EP priimtomis ir įsigalios be balsavimo EP plenarinėje sesijoje. Jei pakankamo kiekio parašų surinkti nepavyks, jos bus paskelbtos negaliojančiomis.

Minėtomis deklaracijomis yra siekiama, kad būtų įsteigtas už su negalia susijusius reikalus atsakingas Europos Komisijos direktoratas, prie kurio veiktų patariamoji taryba, sudaryta iš negalią turinčių specialistų. Europos Komisija yra raginama skatinti nepriklausomą asmenų su negalia gyvenimą, užtikrinant jų, kaip ES piliečių, poreikius, galimybes ir siekius atitinkančius asmeninės priežiūros ir socialinių teisių apsaugos standartus.

„Mūsų dinamiškame, moderniame, aukštųjų technologijų pasaulyje žmonės su negalia vis dar susiduria su visuomenės ignoravimu, socialine atskirtimi ar net skurdu. Statistika byloja, kad ES piliečiai su negalia, kurių yra daugiau nei 80 milijonų, susiduria su didelėmis kliūtimis, siekdami gauti išsilavinimą, darbą, įsigyti prekes ar paslaugas Europos Sąjungoje. O juk šie žmonės, nepriklausomai nuo neįgalumo priežasties, pobūdžio, pasireiškimo laipsnio, turi tas pačias teises kaip ir kiti valstybės piliečiai. Neįgaliesiems, negalintiems savarankiškai įgyvendinti savo teisių, visuomenė ir valstybė privalo teikti papildomą paramą ir garantijas, jie  turi būti apsaugoti nuo bet kokio išnaudojimo, diskriminavimo, juos įžeidžiančio arba paniekinančio elgesio", – sakė deklaracijas pasirašiusi europarlamentarė L. Andrikienė.

Visame pasaulyje gyvena daugiau nei 1 mlrd. asmenų, turinčių tam tikros rūšies negalią, ir tai sudaro apie 15 proc. visų pasaulio gyventojų. Tuo tarpu Europos Sąjungoje 10 proc. piliečių turi vidutinę negalią ir 4,5 proc. – sunkią negalią. Apie 75 proc. piliečių, kuriems reikalinga asmeninė pagalba, kad galėtų dalyvauti visaverčiame socialiniame, ekonominiame ir kultūriniame gyvenime, yra atskirti nuo likusios visuomenės. Kaip teigiama Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO), žmonės su negalia yra didžiausią atskirtį patirianti asmenų grupė pasaulyje, jų sveikatos rodikliai yra žemesni, mažesnis ekonominis įsitraukimas nei asmenų be negalios.

Lietuvoje kas dešimtas asmuo yra neįgalus. Aktyviai visuomeniniame gyvenime dalyvauja tik nedidelė dalis šalies neįgaliųjų, o dirba – dar mažiau. 2012 m. duomenimis, dirbančiųjų neįgaliųjų dalis visų neįgaliųjų tarpe sudaro tik 19 procentų.

„Žmonėms su negalia turi būti suteiktos visos įmanomos galimybės gyventi pilnavertį, socialiai turiningą gyvenimą. Jie turi tokias pačias teises kaip bet kuris kitas pilietis: teisę į darbą, švietimą, teisę dalyvauti bendruomenėje vykstančiuose procesuose, politinėje veikloje, o ne jaustis apribotiems įvairių dirbtinai kuriamų kliūčių ir barjerų. Neretai šie asmenys visuomenės akyse lieka nepastebėti, nesuprasti ir neišgirsti. Žmonės turintys neįgalumą yra neatsiejama visuomenės dalis“, – teigė L. Andrikienė.


Parengė Airida Dapkutė
 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Dekoju, 19-03-14 18:48:
Ši problema man - iki skausmo pažįstama. Dėkojame, kad nesate abejinga šiam asmenų segmentui, kuriam palaikymas, viešas problemų kėlimas ir jų sprendimas yra milžiniškos svarbos.

Silva, 19-03-14 09:31:
Ačiū,Jums. Mes-ypatingi žmonės – žmonės, kurie netekom kai kurių organizmo funkcijų, tačiau įgijom kitas. Apakęs žmogus girdi ir jaučia tai, ko negirdi matantis,neturintis rankos geba pasirūpinti savim ir kitais. Tikime, kad žmonės bus neskirstomi į neįgaliuosius ar įgaliuosius. Ypatingi žmonės – tai kiekvienas iš mūsų, išsiskiriantis savo ypatingumu.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.