Darbas Europos Parlamente

2014-06-18 23:01 Paskelbta: 6 m.

Didžiausios EP frakcijos darbotvarkėje ypatingas dėmesys Ukrainai

Gairė: Darbas EP, Rezoliucijos

Didžiausios Europos Parlamento Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos parlamentarai, šią savaitę susirinkę į frakcijos strateginį posėdį Albufeiroje (Portugalija) išreiškė ypatingą susirūpinimą dėl situacijos Ukrainoje.

Lietuvos europarlamentarų inicijuotame ir šiandieną priimtame Europos Parlamento narių pareiškime teigiama, kad „pastarojo meto  įvykiai Rusijos – Ukrainos pasienyje, sparčiai augantis nepaskelbto Rusijos karo prieš europietišką kryptį pasirinkusią Ukrainą aukų skaičius, yra aiškus įrodymas, kad Kremlius nepriimtinais būdais toliau bando daryti spaudimą Ukrainai ir blokuoti jos asociaciją su ES“.


Europos centro dešinės politines jėgas atstovaujančios ELP frakcijos europarlamentarai pabrėžia, kad Rusijos karinei ir energetinei agresijai prieš Ukrainą mūsų artimiausioje kaimynystėje turi būti priešinamasi. „ES turi veiksmingai reaguoti į šias naujas Rusijos agresijos formas, kurios apima tankų permetimą ir nutrauktą dujų tiekimą“. „Vietoje neveikimo ar abejotiną poveikį turinčių perspėjimų apie galimus žingsnius, ES privalo imtis konkrečių veiksmų ir įgyvendinti išsamų tolesnių sankcijų paketą“,  pažymėjo jie.

20142019 m. EP kadencijoje ELP frakcijai priklausys du Lietuvoje išrinkti EP nariai – Gabrielius Landsbergis ir Algirdas Saudargas. Ankstesnėje kadencijoje šioje frakcijoje dirbo Vytautas Landsbergis, Laima Liucija Andrikienė, Algirdas Saudargas ir Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Įteiktą frakcijos prezidiumui pareiškimą pasirašė buvusieji ir būsimieji Europos Parlamento nariai: Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Valdis Dombrovskis, Wim van de Camp, Andrzej Grzyb, Gunnar Hökmark, Sandra Kalniete, Arturs Krišjānis Kariņš, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Gabrielius Landsbergis, Vytautas Landsbergis, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Olbrycht, Alojz Peterle, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Paul Rübig, Jacek Saryusz-Wolski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jarosław Wałęsa.
 


Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Zonė, 21-06-14 19:20:
Didesnės tragedijos už karą sunku surasti, tačiau melas, paminta garbė tautai, artimui, padaro didelį skausmą bendražygiams. Aš rašau apie Kubiliaus-partijos vado manipuliacijas visame jo kelyje. Kodėl jis pirmas? Kur visi kiti? Negi visi į jį panašūs?

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.